Image

FIZJOTERAPEUTA

REHABILITACJA

Jak wygląda terapia u fizjoterapeuty?

...czyli Fizjoterapeuta Starogard Gdański w Rezydencji Live.

Pacjent zgłasza się do fizjoterapeuty z problemem terapeutycznym, którym najczęściej jest ból. I co dalej? W obliczu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty terapia odbywa się w określonej kolejności.

Jako pierwsze odbywa się badanie oraz stawiana jest diagnoza funkcjonalna. Po postawieniu diagnozy planowany jest proces terapeutyczny. Fizjoterapeuta ocenia problem pacjenta i rozpoznaje przyczynę dolegliwości na poziomie struktury, funkcji czy uczestnictwa. Obowiązkiem fizjoterapeuty jest określenie problemów dotyczących tkanek i przeniesienie ich w życie pacjenta.

Gdy na przykład zgłasza się po pomoc pacjent z bólem barku to fizjoterapeuta musi uzyskać odpowiedź od pacjenta w jakich sytuacjach i podczas wykonywania jakich codziennych czynności odczuwa ból. Dobry Fizjoterapeuta Starogard Gdański jest do Państwa dyspozycji w Rezydencji Live.

W następnym kroku stawiane są cele terapii, zarówno długoterminowe jak i krótkoterminowe ważne dla obu stron. Współczesny fizjoterapeuta swoją wiedzę opiera nie tylko na tej zdobytej na studiach, ale także na dodatkowych szkoleniach z wybranych metod pracy z pacjentem, a także na doświadczeniu i stałym pogłębianiu wiedzy. Dobiera odpowiednie techniki, które będą skuteczne w procesie terapeutycznym pacjenta.
detail-of-hands-massaging-muscles.jpg
woman-having-abdomen-massage-by-professional-osteopathy-therapist.jpg
Fizjoterapeuta Starogard Gdański po opracowaniu planu, określeniu celów i wybraniu metod, moża przejść do sesji terapeutycznych. Fizjoterapeuta nie jest już tylko wykonawcą wytycznych lekarskich, ale przede wszystkim kieruje diagnostyką funkcjonalną i terapią i to od niego zależy w dużym stopniu powrót pacjenta do zdrowia. Terapia pacjenta jest bardziej zależna od fizjoterapeuty, a za tym zwiększa się również odpowiedzialność i podejście do leczenia. Fizjoterapeuta jest osobą z olbrzymią wiedzą i patrzy na pacjenta całościowo, a nie tylko z perspektywy ujawnionych dolegliwości bólowych. Nie zwalcza tylko objawów, ale przede wszystkim stara się dotrzeć do źródła problemu. W tym celu Fizjoterapeuta Starogard Gdański W Rezydencji Live wykonuje wnikliwe badanie tak, aby postawić prawidłową diagnozę funkcjonalną i wdrożyć odpowiednie leczenie.
W czasie procesu terapeutycznego wykonywane są regularnie testy sprawdzające skuteczność terapii. Jest to bardzo istotne, ponieważ pozwala na monitorowanie efektów, a w sytuacji kiedy terapia nie przynosi oczekiwanych efektów, można szybko pogłębić diagnostykę i wdrożyć nowy plan, a jeśli będzie potrzeba to przekierować pacjenta do innego specjalisty. Fizjoterapeuta to zawód, który ciągle ewoluuje i nabiera nowego, istotnego znaczenia.

W obecnych czasach fizjoterapeuta to już nie tylko osoba, która wykonuje zalecenia lekarskie, ale dokonuje diagnozy funkcjonalnej i dzięki temu może zaplanować i dobrać najskuteczniejszą dla pacjenta terapię. Wybierając się na wizytę do fizjoterapeuty warto zwrócić również uwagę na to czy ma on nadany numer prawa wykonywania zawodu. Numer ten potwierdza kompetencje i uprawnienia fizjoterapeuty do diagnozowania i leczenia, a przede wszystkim zwiększa bezpieczeństwo pacjenta.


Czym różni się fizjoterapia od rehabilitacji?
Fizjoterapia i rehabilitacja to pojęcia, które często używane są zamiennie w nazewnictwie tych samych procedur medycznych i leczniczych. Mimo że wielu z nas traktuje je jako synonimy, warto pamiętać, że termin rehabilitacja jest znacznie szerszy i mieści w sobie fizjoterapię.
O ile mylenie obu terminów nie jest dużym błędem, to jednak wiedza co do ich poprawnego stosowania i znaczenia, daje pogląd na to, czym zajmuje się specjalista, do którego zostaliśmy skierowani. Przykładowo, osoba ze złamaną nogą podlega zarówno fizjoterapii jak i rehabilitacji, ale podczas gdy pierwsze pojęcie odnosi się do całości postępowania, drugie określa konkretne zabiegi.

Główne zadanie fizjoterapeuty?
Fizjoterapia ma na celu dostarczanie organizmowi konkretnych bodźców. Fizjoterapeuta Starogard Gdański pomoże w osiągnięciu prawidłowego stanu organizmu. Właściwa reakcja wiąże się z efektywnym procesem leczniczym np. zmniejszeniem dolegliwości bólowych, minimalizowaniem obrzęków itp. Fizjoterapeuta pracuje z ciałem, a w zasadzie z uszkodzonym lub niewłaściwie funkcjonującym miejscem - kończyną, kręgosłupem, stawami itp. Podstawowymi narzędziami specjalisty są: kinezyterapia, czyli gimnastyka lecznicza, fizykoterapia i masaż (zwłaszcza leczniczy).

Ta dziedzina rehabilitacji pomaga przede wszystkim w zwalczaniu bólu, ale też zapobiega nawrotom kontuzji, poprawia ogólną kondycję i wydolność organizmu, usprawnia funkcjonowanie poszczególnych narządów, a także jest najlepszym rozwiązaniem dla sportowców, którzy np. na skutek urazu muszą zaprzestać uprawiania danej aktywności fizycznej. Tego typu nagłe zmiany nigdy nie są dobrze tolerowane przez przyzwyczajony do pracy organizm. Zabiegi fizjoterapeutyczne mają zminimalizować negatywne konsekwencje.

Znaczenie pojęcia rehabilitacji
Rehabilitacja zawiera w sobie wiele procesów, w tym fizjoterapię. Podejmowana jest nie tylko w celu przywrócenia ogólnej sprawności fizycznej, ale także psychicznej i społecznej. Skierowana jest głównie do osób, które zostały np. na skutek choroby, kontuzji czy powikłań po leczeniu wykluczone z codziennego funkcjonowania lub ich życie jest w znacznym stopniu utrudnione. Dlatego można stwierdzić, że termin posiada znacznie głębsze znaczenie - osoba objęta tym procesem powinna powrócić do aktywności sprzed zdarzenia, które zaburzyło jej funkcjonowanie. Dodatkowo Fizjoterapeuta Starogard Gdański w Rezydencji Live skupia się na profilaktyce i wypracowaniu zachowań, które zapobiegną powtórzeniu się negatywnych sytuacji w przyszłości.
Mimo że mylenie obu terminów i zamienne ich stosowanie nie jest traktowane jako karygodny błąd, to znając różnicę, można lepiej zrozumieć postępowanie specjalisty, który z nami pracuje.

Rezydencja Live

wróć do poprzedniej strony

Image