Image

TLENOTERAPIA

REHABILITACJA

Tlenoterapia

Tlenoterapia  Starogard Gdański, jest przeprowadzana w Rezydencji Live, ul. Miodowa 6-7, 83-200 Okole, koło Starogardu Gdańskiego.

Czym jest tlenoterapia ?
Tlenoterapia jest postępowaniem leczniczym, które polega na zwiększeniu stężenia tlenu w powietrzu wdychanym przez chorego, stosowanym w przewlekłej niewydolności oddechowej (PNO).
Niewydolność oddechowa jest stanem klinicznym pojawiającym się w przebiegu różnych chorób, obserwujemy ją gdy ciśnienie parcjalne tlenu we krwi tętniczej (PaO2 ) jest niższe od 60 mmHg, a ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla (PaCO2 ) jest wyższe od 45 mmHg u chorego badanego w spoczynku i oddychającego powietrzem atmosferycznym. Wyróżnia się niewydolność hipoksemiczną czyli częściową i hiperkapniczną czyli całkowitą.

Objawy
Objawami niewydolności oddechowej organizmu najczęściej są:
 • pogarszająca się tolerancja wysiłku,
 • kłopoty ze snem,
 • brak apetytu,
 • zaburzenia funkcji poznawczych,
 • niedotlenienie wszystkich narządów z upośledzeniem ich funkcji,
 • pobudzenie, niepokój, euforia,
 • duszność,
 • sinica,
 • utrata przytomności.
Tlenoterapia Starogard Gdański
Tlenoterapia Starogard Gdański
Celem terapii jest nie tylko doraźnie usunięcie duszności i zmniejszenie deficytu tlenowego, ale przede wszystkim poprawa funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego, zmniejszenie ciśnienia w tętnicy płucnej oraz poprawy komfortu życia pacjenta.
Należy mieć zawsze na uwadze, że tlen medyczny jest traktowany jako lek, który należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego, dotyczącymi w szczególności szybkości przepływu tlenu medycznego oraz czasu leczenia pacjenta. Jak każdy lek, tlen medyczny może powodować działania niepożądane, które jednak nie występują u każdego korzystającego.

Korzyści z tlenoterapii
Korzystając z tlenoterapii pacjent odnosi wiele korzyści m.in.
 • poprawę dotlenienia narządów wewnętrznych (mózg, serce) co skutkuje polepszeniem sprawności psychicznej i fizycznej

 • zwiększenie odporności organizmu

 • spowolnienie postępu przewlekłych chorób płuc

 • chory nie musi przebywać w szpitalu, a jedynie zgłaszać się na regularne badania kontrolne

 • redukcja zaburzeń oddychania

 • poprawa pracy serca

 • poprawa jakości snu

Opis
Terapia tlenowa jest stosowana od wieków. Tlen jest gazem używanym jako lek i taki powinien być przepisywany i podawany we właściwy sposób, biorąc pod uwagę wskazania do jego stosowania; co zawsze ma miejsce w przypadku hipoksemii. Ma skutki uboczne i specyficzne ryzyko, ale przy obiektywnym monitorowaniu i podawaniu jest silną terapią dla pacjentów z chorobami układu oddechowego. Tlen to drogi lek; w związku z tym jego wskazanie musi zostać spełnione przed użyciem.

Wskazania do terapii tlenowej
Tlen jest rzadko wskazany z jakiegokolwiek innego powodu niż hipoksemia.
 • Hipoksemia: Tlen można podawać w wysokim lub niskim stężeniu we wszystkich stanach związanych z hipoksemią. Hipoksemia występuje często w chorobach takich jak infekcja dolnych dróg oddechowych (ciężkie zapalenie płuc lub zapalenie oskrzelików ), niedrożność górnych dróg oddechowych, ciężka astma , powszechne stany noworodkowe, takie jak asfiksja porodowa i zespół niewydolności oddechowej , ciężka posocznica , niewydolność serca, zatrzymanie akcji serca, uraz, zatrucie tlenkiem węgla oraz nagłe wypadki położnicze i okołooperacyjne.

Inne wskazania obejmują:
 • Zwiększona praca oddechowa

 • Zwiększona praca mięśnia sercowego i/lub zawał mięśnia sercowego

 • Nadciśnienie płucne

 • Preoksygenacja w indukcji i trudnej intubacji.

 • Odsysanie wstępne i końcowe

 • Pooperacyjne natlenianie, zwłaszcza w operacjach jamy brzusznej i klatki piersiowej

 • Tlenoterapia hiperbaryczna wskazana w chorobie dekompresyjnej, zatorze gazowym, zgorzeli gazowej i zatruciu tlenkiem węgla.

 • Niedotlenienie anemiczne : jego korzyści są ograniczone z powodu deficytu krążenia.

 • W aerozolu dostarczanie leków.


Środki ostrożności przy fizjoterapii przy stosowaniu tlenu uzupełniającego
 • Stosowanie dodatkowego tlenu niesie ze sobą ważne implikacje dla fizjoterapii we wszystkich warunkach klinicznych. Ważne jest, aby fizjoterapeuta wiedział, że:

 • Pacjent korzystający z tlenu w spoczynku z pewnością będzie go potrzebował podczas wysiłku i wszelkich czynności rehabilitacyjnych.

 • Dodatkowe wymagania działań rehabilitacyjnych mogą powodować desaturację tlenu; więc fizjoterapeuta powinien znać oznaki i objawy hipoksemii

 • Pacjenci z chorobą płuc w wywiadzie, zwłaszcza z natężoną objętością wydechową w pierwszej sekundzie (FEV1) mniejszą niż 50% lub zdolnością dyfuzyjną dla tlenku węgla (DLCO) mniejszą niż 60% przewidywanej wartości prawidłowej, prawdopodobnie wykazują tlen desaturację podczas wysiłku i należy monitorować ich stan natlenienia.

 • Spadek nasycenia tlenem do mniej niż 86% do 90% podczas aktywności wskazuje, że pacjent potrzebuje dodatkowego tlenu; należy poprosić lekarza o nakaz włączenia tlenoterapii lub zwiększenia dawki tlenu podczas wysiłku.

 • Fizjoterapeuci domowi powinni być świadomi przepisanej terapii tlenowej dla swoich pacjentów i upewnić się, że używają oni tlenu zgodnie z zaleceniami.


Profesjonalna Tlenoterapia  Starogard Gdański, jest przeprowadzana w Rezydencji Live, ul. Miodowa 6-7, 83-200 Okole, koło Starogardu Gdańskiego.

Rezydencja Live

wróć do poprzedniej strony

Image