Image

Najnowsze informacje

Dowiedz się, co u nas słychać

wtorek, 05 marzec 2024 11:46

Nowy lekarz w Centrum Rehabilitacyjno-Leczniczym Rezydencja Live Wyróżniony

Nowy lekarz w naszym zespole dr n. med. Marek Krzemiński

Mamy ogromną przyjemność przedstawić Wam naszego nowego lekarza – dr n. med. Marka Krzemińskiego – Specjalistę Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

Doktor Marek Krzemiński urodził się 20 kwietnia 1954 roku w Gdańsku. Studia medyczne ukończył w 1981 r. w Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku. W latach 1981-1999 zatrudniony był w Katedrze Ortopedii AM w Gdańsku. W 1991 r. decyzją Rady Wydziału Lekarskiego AM w Gdańsku otrzymał stopień doktora nauk medycznych. Promotorem pracy był prof. dr hab med. Antoni Hlavaty.

W latach 1999 - 2020 zatrudniony był w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie, gdzie powołał i prowadził Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

W ramach działalności Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, w Oddziale Gdańskim PTOiTr przez dwie kadencję piastował funkcję Przewodniczącego Oddziału Gdańskiego, dwie kadencje Skarbnika, a przez jedną kadencję Sekretarza.

W trakcie pracy w Klinice Ortopedii AMG 3-krotnie otrzymał nagrody rektorskie w zakresie nauki i dydaktyki. Z rąk rektora AMG otrzymał Medal 50-lecia Akademii Medycznej w Gdańsku.

W latach 2000-2009 prowadził szkolenie w zakresie zastosowania metody Ilizarowa w traumatologii narządu ruchu. Był członkiem PTOiTr, Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Sekcji Spondyloortopedii PTOiTr, Polish Society of Spinal Surgery, Polish Foot and Ankle Society, Polish Society of Biomechanics, Polskiej Fundacji Osteoporozy, ASAMI Poland, Sekcji Chorób Mineralnych Kości PTOiTr oraz Sekcji Diagnostyki Chorób Narządu Ruchu PTOiTr. Był afiliowanym członkiem American Academy of Orthopaedic Surgeons oraz członkiem komitetu naukowego edycji polskiej AAOS. Opublikował 66 prac w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym oraz wygłosił 117 referatów na zjazdach krajowych i zagranicznych.

W trakcie dotychczasowej pracy zawodowej pod jego kierunkiem 28 lekarzy uzyskało specjalizację w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Image